Den halve parade -At ‘åbne to kroppe og to sind’

, ,