*Handelsbetingelser, fortrydelsesret og andre vilkår

Produkter og tjenester udbydes af:
LivsRideKunst v/ Maja Caspersen
CVR: 33 11 05 53
Horseballevej 18
5672 Broby
tlf 27218047
mail@livsridekunst.dk
Betaling der modtages via EasyMe vil fremgå på dit kontoudtog som en ’EM’ betaling.

Retur-og reklamationsret ved køb eller abonnement på lydfiler, videoer og pdf filer
Køb af et online produkt fra LivsRideKunst v/ Maja Caspersen inkluderer én licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde.
Når du køber et online produkt, er det personligt og må kun bruges til personligt brug.

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret. Det betyder at du inden for de første 14 dage efter købet, kan få refunderet hele beløbet, hvis du mod forventning ikke er tilfreds med produktet.
Du har to års reklamationsret ifølge købeloven.

Fortrydelsesret ved live kurser, uddannelse, undervisning og lektioner, så vel som onlinelive
Ved live kurser, uddannelse, undervisning og lektioner, så vel som onlinelive, bortfalder fortrydelsesretten i det øjeblik varen tages i brug. Varen betragtes som taget i brug når du har gennemført betalingen, modtaget din faktura, eller afholdt første session. Herefter ydes der ikke fortrydelsesret.

Kurser og uddannelser
Hvis du bliver forhindret i at deltage til et kursus eller et uddannelses modul, skal du give mig besked mail@livsridekunst.dk
Hvis du afbestiller din deltagelse tilbagebetales opstartsgebyret ikke.
Du kan ikke afmelde dig kurser eller uddannelser, når der er mindre end 14 dage til første
kursusdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Betingelser for betaling af kurser og uddannelser
Din tilmelding til kurser eller uddannelser er gyldig, når du har betalt.
Når du tilmelder dig kurser eller efteruddannelser tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale det fulde beløb.

Aflysning eller ændring i kursusdage
Kurser og uddannelser afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Maja Caspersen er nødt til at aflyse, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på et livehold, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Betingelser ved booking af enkeltlektion eller Minikursus, live eller online-live.
Tilmelding: Du har booket din undervisningssession, når du har betalt.
Afbud: Ved afbud fra elev, under 24 timer før aftalt lektion tilbagebetales beløbet ikke. Ved afbud to døgn før aftalt undervisning tilbageføres 50% af beløbet. Tidligere afbud end to døgn, tilbagebetales hele beløbet.

Persondataloven / GDPR
Ved køb af kurser, uddannelse, lydfiler eller videoer hos LivsRideKunst v/ Maja Caspersen skal du oplyse følgende: Navn, adresse, telefonnummer samt e-mail.
Som registreret hos LivsRideKunst v/ Maja Caspersen har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til LivsRideKunst v/ Maja Caspersen – mail@livsridekunst.dk
Personoplysningerne registreres hos LivsRideKunst v/ Maja Caspersen og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til LivsRideKunst v/ Maja Caspersen.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk