LivsRideKunst- Uddannelsens 9 guidestones er inddelt i 3 blokke:
A –Forbundethed
B – Dansen -Embody it
C – Fordybelsen

Hver blok indeholder tre guidestones med hver deres studieområde:
– Groundwork og arbejde ved hånden. (Arbejde fra jorden)
– Longe arbejde
– Ridning

Hver guidestone indeholder læringsområderne:
-Teori og Filosofi
-Embody-Awareness
-Praksis med heste

Formålet med strukturen er, at du nemt kan få et overblik og kan orientere dig i en ellers kompleks uddannelse for både hest og menneske.
– Ved at tager en guidestone vejledes du i, hvad du med fordel kan arbejde dybere ind i nu, og hvad næste skridt er for dig.

Uddannelses forløbet:
Du tilmelder dig ét studieår ad gangen, som indeholder 3 kurser af tre dages varighed.
Det tager tid at lærer nyt. Derfor er uddannelsen designet sådan, at du har tid ind imellem kurserne til at træne forberede dig til næste gang. Mellem kurserne er mulighed for udveksling med dine medstuderende i en lukket facebook gruppe, samt online undervisning.
Et studie år har tre kurser. Hvert kursus har et tema hvor vi fordyber os i: Groundwork/arbejde for hånd, Longe og Ridning. Undervisningen med hestene på banen tager altid udgangspunkt i hvor hesten er fysisk, mentalt og uddannelsesmæssigt.

 At gennemføre en guidestone

Hver guidestone indeholder 3 elementer.

Teori og Filosofi
Langt det meste teori gennemgås i undervisningen gennem en fireårig periode. Der kan være kurser hvor du skal afsætte lidt tid til forberedelse i form af små øvelser, se en videoer eller læsestof.
Der kan arbejdes med teorien på forskellige måder:
– Du kan lave et lille mundtligt oplæg. Oplagt at gøre til ‘sharing’ som ligger den tredje mødegang på et år.
– Du kan formulerer den bearbejdet teori eller refleksion gennem skrift.
– Du kan arbejde med teorien gennem dialoger.
Du vælger den form, du trives bedst med.

Embody-Awareness
Handler i store træk om at kunne Lytte – Følge – Lede.  Her omsætte det du ved med din hjerne, eller ønsker at vise hesten, til praksis i krop og følelser.
Kropsbevidsthed skal have tid til at vokse og udvides. Jo mere bevidsthed om krop og bevægelse du har, jo bedre kan du mærke hesten og dig selv. Herudaf springer også kreativitet, lethed og følelsen af forbundethed.

Embody- Awareness består af  øvelser, lege og eksperimenter. Uddannelsen udvikler din kropsbevidsthed, øger din bevægelighed, gør dit kropssprog mere nuanceret og dermed nemmere for hesten at forstå dig, -og nemmere for dig at forstå hesten.
Embody-Awareness veksler mellem at være rolig, udtryksfuld, beroligende, energigivende, sjov og meditative. Øvelserne tager altid direkte, eller indirekte udgangspunkt kommunikationen melem hest og rytter fra jorden eller fra ryggen.


Praksis med hest
Denne del fylder mest i vores daglige praksis. Gennem undervisningen og med støtte fra ‘Guidstones’ kan du få et overblik over, hvad du kan gøre hvornår sammen med hesten.  Gennem undervisningen, vil vi arbejde med øvelserne. Du sættes ikke i en ’prøve situation’ med hesten. I stedet lader jeg dig vide hen ad vejen, om vi gå dybere ind i øvelser fra den guidestone du arbejder med nu, eller om vi skal rette opmærksomheden mod en anden guidestone. Næste skridt vælges ud fra, hvad der er mest givende for jeres uddannelse og relation. I fastlåses altså ikke i en stiv struktur.

Læs mere om:
Uddannelsen generelt

De 3 guidestone blokke:
A –Forbundethed
B – Dansen -Embody it
C – Fordybelsen

Priser og det praktiske

Copyright © 2018 –  Maja Caspersen