LivsRideKunst- Uddannelsens 9 guidestones er inddelt i 3 blokke:
A –Forbundethed i hoved, hjerte og bevægelse
B – Dansen -Embody it
C – Fordybelsen

Hver blok indeholder tre guidestones med hver deres studieområde:
– Groundwork og arbejde ved hånden. (Arbejde fra jorden)
– Longe arbejde
– Ridning

Hver guidestone indeholder læringsområderne:
-Teori
-Bodyawareness
-Med hesten

Formålet med strukturen er, at du nemt kan få et overblik og kan orientere dig i en ellers kompleks uddannelse for både hest og menneske.
– Ved at tager en guidestone vejledes du i, hvad du med fordel kan arbejde dybere ind i nu, og hvad næste skridt er for dig.

Uddannelses forløbet:
Du tilmelder dig ét studieår ad gangen, som indeholder 3 kurser af to dages varighed.
Det tager tid at lærer nyt. Derfor er uddannelsen designet sådan, at du har tid ind imellem kurserne til at træne forberede dig til næste gang. Mellem kurserne vil der være udveksling i en lukket facebook gruppe, samt online undervisning.
Når du har været på tre til fire studieår, har du været rundt om alle emnerne i pensum.

Hvis du ønsker at tage en eller flere guidestones, vil du modtage et bevis for dine beståede prøver.At gennemføre en guidestone

Hver guidestone indeholder 3 elementer.

Teori
Langt det meste teori gennemgås i undervisningen gennem en treårig periode. Der vil ofte være lidt forberedelse før et kursus, i form af små øvelser eller læsestof.
Der kan arbejdes med teorien på forskellige måder:
– Du kan lave et lille mundtligt oplæg.
– Du kan formulerer den bearbejdet teori eller refleksion gennem skrift.
– Du kan arbejde med teorien gennem dialoger.
Du vælger den form, du trives bedst med.

LivsRideKunst Bodyawareness
’Pensum’ gennemgås på uddannelse. Derudover vil du arbejde med bodyawareness hjemme, hvad der samlet svarer til cirka en time om ugen.
Mange af øvelserne er for alle, mens andre øvelser gives individuelt. På den måde får du både en ’bred’ uddannelse gennem kroppen. Samtidigt får du hjælp til det, som gavner din udvikling bedst, lige nu.

Praksis med hest
Pensum vil introduceres i detaljer på uddannelsen. Gennem undervisningen, vil vi arbejde med øvelserne. Du sættes ikke i en ’prøve situation’ med hesten. I stedet lader jeg dig vide hen ad vejen, om vi gå dybere ind i øvelser fra den guidestone du arbejder med nu, eller om vi skal rette fokus mod en anden guidestone. Næste skridt vælges ud fra, hvad der er mest givende for jeres uddannelse og relation. I fastlåses altså ikke i en stiv struktur.

Læs mere om:
Uddannelsen generelt

De 3 guidestone blokke:
A –Forbundethed i hoved, hjerte og bevægelse
B – Dansen -Embody it
C – Fordybelsen

Priser og det praktiske

Copyright © 2018 –  Maja Caspersen