LivsRideKunst 9 guidestones er inddelt i 3 blokke:

  • A -Altid ‘forbundethed med hesten’ som fundament.
  • B -Balance og bæring i træningen fra jorden og fra ryggen -Embody it.
  • C -Cirkulær fordybelse af balance og ‘inside to inside’ kommunikation.

Uddannelsesstuderende modtager en mappe med en specifik beskrivelse af indholdet i hver guidestone.

Læs nederst på siden hvordan en guidestone gennemføres eller bliver bestået.

Hver blok indeholder tre guidestones med hver deres studieområde:
– Groundwork og arbejde ved hånden. (Arbejde fra jorden)
– Longe arbejde
– Ridning

Hver guidestone indeholder læringsområderne:
-Teori og Filosofi
-Embody-Awareness
-Praksis med heste

Formålet med strukturen er, at du nemt kan få et overblik og kan orientere dig i en ellers kompleks uddannelse for både hest og menneske.
– Ved at tager en guidestone vejledes du i, hvad du med fordel kan arbejde dybere ind i nu, og hvad næste skridt er for dig.

Uddannelses forløbet:
Du tilmelder dig ét studieår ad gangen, som indeholder 3 kurser af tre dages varighed.
Det tager tid at lærer nyt. Derfor er uddannelsen designet sådan, at du har tid ind imellem kurserne til at træne forberede dig til næste gang. Mellem kurserne er mulighed for udveksling med dine medstuderende i en lukket Facebook gruppe, samt få Online undervisning.
Et studie år har tre kurser. Hvert kursus har et tema, hvor vi fordyber os i: Groundwork/arbejde for hånd, Longe eller Ridning. Undervisningen med hestene på banen tager altid udgangspunkt i, hvor hesten er fysisk, mentalt og uddannelsesmæssigt.

 At gennemføre en guidestone

Hver guidestone indeholder 3 elementer.

Teori og Filosofi

Langt det meste teori gennemgås i undervisningen gennem en fireårig periode. Der kan være kurser, hvor du skal afsætte tid til forberedelse i form af små øvelser, studere videoer i Online Akademiet.

Teori og Filosofi i en guidestone er gennemført, når du har til stede på alle uddannelseskurser og du har været forberedt.

Embody-Awareness

Handler i store træk om at kunne Lytte – Følge – Lede.  Her omsætte det du ved med din hjerne, eller ønsker at vise hesten, til praksis gennem dit kropssprog og sæde.
Kropsbevidsthed skal have tid til at vokse og udvides. Jo mere bevidsthed om krop og bevægelse du har, jo bedre kan du mærke hesten og dig selv. Herudaf springer også kreativitet, lethed og følelsen af forbundethed.

EmbodyAwareness består af øvelser, lege og eksperimenter. Uddannelsen udvikler din kropsbevidsthed, øger din bevægelighed, gør dit kropssprog mere nuanceret og dermed nemmere for hesten at forstå dig, -og nemmere for dig at forstå hesten.
Embody-Awareness veksler mellem at være rolig, udtryksfuld, beroligende, energigivende, sjov og meditative. Øvelserne udføres ofte to og to, og tager direkte, eller indirekte udgangspunkt kommunikationen mellem hest og rytter fra jorden eller fra ryggen.

EmbodyAwareness i en guidestone er gennemført, når du deltaget i EmbodyAwareness undervisningen på gennem uddannelsen.


Praksis med hest

Denne del fylder mest i vores daglige praksis. Gennem undervisningen og med støtte fra ‘Guidstones’ kan du få et overblik over, hvad du kan gøre hvornår sammen med hesten.  Gennem undervisningen, vil vi arbejde med øvelserne. Du sættes ikke i en ’prøve situation’ med hesten. I stedet lader jeg dig vide hen ad vejen, om vi gå dybere ind i øvelser fra den guidestone du arbejder med nu, eller om vi skal rette opmærksomheden mod en anden guidestone. Næste skridt vælges ud fra, hvad der er mest givende for jeres uddannelse og relation. I fastlåses altså ikke i en stiv struktur.

Praksis med hest er gennemført, når du har fået alle dine enkelt lektioner på uddannelsen.

For dig der ønsker at blive LivsRideKunst uddannet træner, kræves det at minimium 6 ud af de 9 guidestones er bestået. Dvs at alle delene er forstået og omsat i praksis med en ‘Lytte-Følge-Lede’ kvalitet.

Læs mere om:
Uddannelsen generelt 

Priser og det praktiske
Uddannelsens opbygning

Copyright © 2022 –  Maja Caspersen