Værd at vide:
Hver tirsdag
er alle velkommen til undervisning. Du kan vælge mellem en hel, eller en ‘intensiv session’ på to timer. Mere info.
Medbring egen hest til Horseballevej 18, 5672 Broby.

Kursus hos i dit område:
Du kan arrangere et kursus  i dit nærområde. Vælg mellem de tre kursus former:
a) LivsRideKunst Embody-Awareness
b) Embody-Awarenness og Akademisk Ridekunst
c) Bodyawareness for alle -Bevægelsesfrihed og forbundethed.
Læs mere om de tre muligheder.

 

 

2019

 

Uddannelseshold 2018

August
16, 17 LivRideKunst Uddannelses modul
30-1 Maja på uddannelse i bevægelseskommunikation.

September
5. Åben inspirationsdag. Alle er varmt velkommen.
13. LivsRideKunst Erfaringscirkel sommertræf. (Et træf for de som har gennemført uddannelsen.)
14. Maja holder kursus i Skanderborg. Arrangeret af  Mille Nør. tlf 28264059
17-19 Sensitivegroup’ med Noora Ehnquist. – Lukket forløb.

Oktober

3-4. Kursus i Nordsjælland. Arrangør; Ida Brinck-Lund
11,12 LivRideKunst Uddannelses modul

November
1. Velkommen til Aslan, som er træningshest de næste 6 måneder.
9,10 Kursus med Bent Branderup på Fyn
(Du er velkommen til at komme som teorideltager) 

28, 29. Maja holder kursus i Skanderborg. Arrangeret af  Mille Nør. tlf 28264059

December
6-8 Maja på uddannelse i bevægelseskommunikation.

“Ultimately, training a horse can lead to an awareness of being connected to all life an become a journey of both spiritual training and self development” (Tom Nagel)

2020

Januar
1. Maja fortsætter med at arbejde med de 3 vidunderlige træningsheste:
Islandshesten Bjørk på 6, Betico P.R.R. på 13, og Aslan Drumhorse på 5.

13-16. Maja er til møde den internationale Bent Branderup Trainer gruppe’.
31. jan & 1. feb:  Åbent kursus for alle:  LivsRideKunstens BevægelsesKommunikation  

Februar
6. LivsRideKunst Erfarings-Cirkel mødes.

Marts
5.-7 LivsRideKunst Uddannelses modul, Jylland. -Lukket forløb. 

April
15-17 Sensitivegroup’ med Noora Ehnquist. – Lukket forløb.
23-25 LivsRideKunst kursus, Nordsjælland -Arrangør Ida Brinck-Lund, tlf 30450045

Maj
1,2 LivRideKunst Uddannelses modul, Fyn
28.- 30. LivsRideKunst Uddannelses modul, Jylland. -Lukket forløb.

Juni
3-5 Maja er weekstudent ved Bent Branderup
5. Fair to the horse -Denmark
19, 20 LivRideKunst Uddannelses modul, Fyn 
25-27  Åbent kursus for alle: Riding Art of Lifefulness’ – LivsRideKunst Sommerkursus. 

Juli

August
5-8. Maja til Sommerakademi ved Bent Branderup.
21,22 LivRideKunst Uddannelses modul, Fyn 
28-30: Maja på Uddannelse i BevægelsesKommunikation

September
3. Kursus med Hanna Engström.
10, 11 Erfarings Cirklens årstræf
11. Åbent arrangement for alle kl 15. LivsRideKunst-Erfaringscirkel byder indenfor og nye medlemmer optages. Mere infor herom kommer senere. 
29, 30 og 1. Oktober Åben kursus med Noora Ehnquist. -Info kommer snart.

Oktober

November
12.- 14. LivsRideKunst Uddannelses modul, Jylland. -Lukket forløb.

December
4.-6 Maja på Uddannelse i BevægelsesKommunikation