(Klippet ud fra ‘Om uddannelsen’ Der lå under over skriften ‘fællesskab under og efter uddannnelsen’

ErfaringsCirklen
Når du har:
-Landet 6 ud af de 9 guidestones og gennemført minimum 6 uddannelseskurser.
-Eller gennemført 4 uddannelsesår/været til stede på 12 uddannelseskurser.

Når en af ovenstående er opfyldt, kan du tage stilling til om ErfaringsCirklen er noget for dig.
Kort om Erfarings Cirklen:
Erfaringscirkel holder er årligt to træf. Et lille nytårs træf og et sommertræf over to dage på Sydfyn. Disse træf givermedlemmerne mulighed for udveksling, udvikling, oplivelse og fællesskab, omkring det vores hjerter banker for… Heste og udviklingen sammen med dem i krop og sjæl.

Aktive medlemmer af ErfaringsCirken har jeg kontakt med hele året. Både via vores lukkede gruppe på facebook, samt ved at se medlemmer med deres hest til undervisning eller som teorideltager på kurser minimum 3 gang om året.
Klik her for at læse mere om ErfaringsCirklen.

Sommertræf 2021
Foto: Anne Mette Graumann

 

Hvorfor en Erfarings Cirkel 
Gennem min karriere med heste har jeg oplevet mange værdifulde fællesskaber. Men oftest opstod de ganske kort og forsvandt igen.  Eller at fællesskabet fungerede på et mere teoretisk plan, uden megen liv og den aktivitet i praksis og dagligdagen, som jeg søgte.

Min drøm om et vedvarende, oplivende og læringsrigt hestefællesskab opstod og fik vinger da ErfaringsCirklen slog sine første rødder i 2018.
Her åbnede jeg døren og inviterede første gang ind i  et engageret og forpligtende fællesskab i Erfarings Cirklen, hvor vi deler viden og erfaringer med hinanden og oplives af at vandre sammen gennem Livsridekunstens udstrakte landskab.

Vi fordyber os i LivsRideKunsten, som centrerer sig omkring udviklingen af balance og BevægelsesBevidstheden i hest og rytter.  En kerneværdier er at møde hesten i en ligeværdig dialog, når vi sammen med hesten udvikles gennem ridekunstens alsidighed, -På banen, på skovture, fra jorden og fra ryggen. I ErfaringsCirklen kan vi både hylde det smukke i det ‘simple samvær med hesten’, samt fejre forbundenheden når dansen med hesten føles som når to bliver til en.

Læs herunder mere om rammen for ErfaringsCirklen
Kærlig hilsen Maja


Hvem kan være medlem af Erfarings Cirklen? 
For at sikre en fælles passion og grundværdier, er Erfarings Cirklen en åben for alle der har gennemført LivsRideKunst uddannelsen OG som har lyst til at fordybe sig i et inspirerende og forpligtende fællesskab, på den måde som Erfarings Cirklen er beskrevet på denne side.

Når du har gennemført LivsRideKunst uddannelsen, kan du tage stilling til om Erfarings Cirklen og det engagement som det kræver, er noget for dig.
At være med i Erfarings Cirklen skal ses som en mulighed, og ikke som noget der på nogen måde forventes af dig.


Erfarings Cirklen består af 3 grundelementer. 

Erfarings Cirklen er et inspirerende og udviklende fællesskab der får liv gennem medlemmernes passion og engagement i at fordybe sig i LivsRideKunsten.

Erfarings Cirklen er baseret på de tre grundelementer – Fordybelse, Sharing og Fællesskab.

Din Fordybelse
Fordybelsen, i denne kontekst,  har 3 rødder, som alle er lige vigtige.

1) Din hverdagspraksis med hesten og EmbodyAwareness.
Her omsætter du viden og inspiration til virkelighed og dermed erfaring. Din praksis skal naturligvis være tilpasset din og hestens fysiske og psykiske udgangspunkt. Det vigtigste er at have en praksis, der udvikler jer på den ene eller den anden måde.

2) Gennem undervisning og deltagelse på kurser bliver du guidet til din videre hverdagspraksis og udvikling. Medlemmer er ansvarlige for at modtage minimum 3 gange undervisning med hest ved Maja årligt. Enten ved individuel undervisning, på kurser eller ved at deltage i et eller flere af årets uddannelsesmoduler.

Undervisning holder dig inspireret og mere sikker i hvad du kan arbejde med, for at udvikles sammen med hesten.

3) Dine nysgerrige studier af ridekunsten og alt hvad der påvirker vores relation og bevægelse sammen med heste.
Der går nogle gange noget tid imellem du er på kursus eller får undervisning. Især i de perioder, er disse nysgerrige studier er det, der holder dig inspireret og undersøgende i din hverdagspraksis.
Sund ydmyghed vokser ud at kundskab og erfaring
Ud af fordybelsens 3 rødder næres den sunde ydmyghed. En ydmyghed overfor hesten og alt den kan lære os. Samt en ydmyghed i egen og for andres læringsprocesser.
De 3 rødder skaber fundamentet for kontakt og erfaring med dybden i håndværket og kunsten. Den dybde og forbindelse til hesten, som ikke kan opnås gennem præstation, eller gennem sammenligning med andre.

Sharing
Med fordybelse som fundament i det enkelte medlem, opstår en synergieffekt, når vi i Erfarings Cirklen deler med hinanden. Alle bringer studier, undren og hverdagserfaringer i spil. Cirklen er et trygt rum, hvor man både kan vise ‘det pæne’ til glædelig inspiration, men lige så vigtigt er det at vise det som ikke fungerer så godt endnu, for det er kilde til fælles læring.

Når alle bidrager med deling i Erfarings Cirklen, kan vi sammen gøre forståelsen og praksis af LivsRideKunsten bredere, mere hel, mere nuanceret og mere nærværende i hverdagen.

Fællesskab
Vi mødes om et fælles tredje, nemlig  LivsRideKunstens værdier og grundantagelser om at udvikle og balancere krop, sind og sjæl, i en ligeværdig dialog med hesten.

For et godt og varmt læringsfællesskab er det en forudsætning at det enkelte medlem ‘vil’ Erfarings Cirklen. ‘Vil’ det engagement, fordybelse, omsorg og ansvar for sig selv og fællesskabet der følger med.


Det comitter du dig til, som medlem: 

Deltagelse i fysiske møder 
Erfarings Cirklen mødes fast to gange årligt. Til vores sensommertræf mødes vi 2 hele dage. Om vinteren mødes vi en eftermiddag og aften.  Derudover har vi jævnligt kontakt og delinger via Facebook. Det holder følelsen af inspiration og fællesskab levende imellem vores fysiske møder.
Jeg arrangerer også årligt et kursus kun åbent for Erfarings Cirkel medlemmer. På den måde får alle en bedre føling med hinandens praksis, samt at det styrker fællesskabet at tilbringe lærerige og hyggelige timer sammen.
Deltagelse på kursus for Erfaring Cirklens medlemmer er ikke obligatorisk. Men det ses helst at man som oftest deltager, da det betyder noget for gruppen og for fællesskabet at du er der, og I kan følge hinandens undervisning.

De 3 grundelementer
Som medlem comitter du dig til at leve op til de 3 grundelementer for Erfarings Cirklen.

Det betyder helt konkret:

Fordybelse
♥ At du på årsgennemsnit har en kontinuerlig hverdagspraksis, hvor du udvikles på LivsRideKunstens veje.
Det betyder ikke noget, hvor meget eller lidt uddannelse hesten har indtil nu. Er det en unghest studerer du fx relationelle ting, går i skoven, bygger bånd – Det er også LivsRideKunst.
Der kan være perioder med undtagelser i forhold til hverdagspraksis, fx ved alvorlig sygdom, længerevarende halthed, graviditet, etc. Det der sker i livet af forbigående karakter. Tag en snak med Maja, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan have tilstrækkelig med hverdagspraksis.

♥ At du får undervisning af Maja minimum 3 gange årligt.

♥ At du studerer og er nysgerrig på at lære.

Sharing
Alle i Erfarings Cirklen bidrager med Sharing:
♥ -Tre gange årligt i den lukkede Facebook gruppe.
♥ -Du laver en ‘live Sharing’ til sommertræffet. (max 30 min)
Hvis du bliver forhindret i at deltage her, Laver du delingen Facebook i stedet.
♥ At du til nytårstræffet deler en lille live Sharing (max 10 min)

Uddybelse af Sharing
En deling eller erfaring kan handle om alt der har betydning for vores samvær og træning med hestene.

Det kan være noget man har læst, set, hørt, lært, eller oplevet. Men en deling kan også være at dele en refleksion, hvor gruppen så sammen reflekterer over et bestemt spørgsmål eller emne.

Emnerne vi deler spænder meget bredt. Det kan være alt lige fra et studie af rygsving, versader, takt, løft af brystkassen til hove, meditation, pædagogik, bueskydning, pilates for ryttere, triggerpunktsmassage, foder og meget mere.

Indholdet af en Sharing
Sharing fungere som ‘vikarierende læring’ og har derfor en vis kvalitet. 
Sharing er en måde vi kan inspireres og lære os mere, end vi ellers kunne som enkeltindivider.
En sharing skal derfor være noget de andre medlemmer, på den ene eller den anden måde, kan have glæde af gennem din deling.

En deling er derfor ikke ment som kæmpe lange afhandlinger, om et givent emne. Mere værdifuldt er det for gruppen, at du koger det ned til den, eller de vigtigste pointer.
Bliver flere medlemmer grebet af et emne, er der god plads i en facebooktråd, eller i samtaler rundt om bålet til at gå dybere og ned i mange detaljer omkring et emne.:-)

Eksempel 1:
Har du fx læst en artikel, er det ikke nok at linke til den. Du kan fx fortælle om de 3 vigtigste pointer fra artiklen og hvad det betyder for dig og din hest. Hvis du ønsker det, kan du indbyde de andre til også at reflektere over, hvad temaet betyder for dem og deres hverdagspraksis.

Eksempel 2
Øver du versaden med din hest, så beskriv eller vis din praksis. Del dine iagttagelser, opdagelser og undren, slå op i fx en af Bents bøger og fortæl, hvad han der siger om versaden, der kan bruges i din proces.

Kort sagt skal du koge dit studie/erfaring, eller en afgrænset del af studiet/erfaringen, ned til en fond. På den måde kan vi lære mere i cirklen sammen, end vi kunne som enkeltindivider.

Respons på Sharing
Når der deles, er det vigtigt, hvordan der responderes, for den der deler.

Lytteren eller læseren er opmærksom på:
– Hvordan den der deler ønsker vi forholder os til delingen. Det kan være at blive heppet på, høre de andres råd, eller refleksioner over et emne.
– Ikke at komme med velmenende råd, med mindre der er direkte bedt om det.
– Altid at give respons i positive anerkendende vendinger. Når man deler sin praksis er man sårbar, og det har tilhørerne en kærlig opmærksomhed på.

Fællesskab
I Erfarings Cirklen har vi et begreb der hedder ‘Omsorgspligt’.

Omsorgspligt indad og udad til betyder:
– At alle medlemmer gør sig umage med at tage kærligt vare på fællesskabet og trygheden i fællesskabet.

– Omsorgspligt indad til, indeholder at du tager kærligt vare på dig selv og de andre i gruppen.
– Omsorgspligt udadtil, betyder at det som deles i den lukkede gruppe ikke er for offentligheden. Det betyder at når vi deler glæder, usikkerheder og kiksede videoklip, så bliver det inden for cirklens fire vægge,

– At vi taler med respekt om andres veje, andres valg, andres praksis. Osv. Vi er ikke defineret gennem en illusion om, at være ‘bedre end’.
Vi definerer os gennem af et solidt fundament af erfaring, studier og nysgerrighed undersøgelse i fortsat udvikling.

– Omsorgspligt for fællesskabet er også at træde ud, når du kan mærke at du ikke har et ‘vil’ i dig længere. Eller en ‘ikke lyst’ ved fordybelse, sharing eller fællesskab.
Det er aldrig en skam at ændre vej i livet, eller mening. Forandringer er naturligt for livets rytme og det er omsorgsfuldt, både for dig og for gruppen, at du erkender og vil anerkende, hvis dit ‘vil‘ ændre sig.
Du kan når som helst på et år, bede om at træde ud. Du kan, men du behøver ikke nødvendigvis give, eller prøve at finde en ’god grund’ til at træde ud. Et ’nej tak’, er blot et ’nej tak lige nu’. Dit valg modregnes således ikke, med et modkrav om en ’god grund’.  <3.

-At du hvert år tager stilling til dit medlemskab.
Du comitter dig et år ad gangen. Det sker i forbindelse med tilmelding til nytårskuren.
Når du tilmelder dig nytårskuren sender du samtidigt et lille skriv med om, hvornår du har modtaget de 3 undervisningsgange i løbet af det forgangne år. Samt hvilket temaer der har været delt på Facebook.

En årlig kort ’Medlems Samtale‘ med Maja 
Hvert år før nytårskuren er det tid til, at du at tage stilling til, om du ønsker at fortsætte som medlem i Erfarings Cirklen.

Dagsorden for samtalen
Ønsker du at fortsætte, som medlem i Erfarings Cirklen?

-Hvis du er i tvivl om svaret på det spørgsmål, handler samtalen om at vi finder en afklaring sammen.

– Hvis du har et ’Ja’ og ønsker at fortsætte, glæder vi os over endnu et spændende år at se frem.
Vi kan tale om:
– Hvad du kunne ønske at bidrage med til Erfarings Cirklen det kommende år.
– Hvis du har et emne du ønsker at vende, omkring din praksis af Fordybelse, Sharing eller Fællesskab, som de tre begreber er defineret herover.

NB – At lave en LivsRideKunst -uddannelsesplan for dig personligt, høre til i en undervisningssammenhæng, hvorfor vi ikke vil gå i detaljer med dette i denne samtale.

Hvor og hvornår
Maja lægger datoer og tider i facebookgruppen, som man kan booke sig ind på. Har du booket en tid til samtale, beder jeg om at du er omhyggelig med at huske aftalen. (Omsorgspligt i forhold til mig, som rammesætter)
Samtalen foregår over telefon eller Skype. Der er afsat 10-15 minutter pr samtale.
Tidligere medlemmer eller medlemmer på ‘orlov’. 
Medlemmer der er trådt ud, eller har bedt om ‘orlov’, vil ikke deltage i nogen af cirklens fælles aktiviteter, møder eller på Facebook. Det er altså ikke muligt at være ‘passivt medlem’.

Optagelse igen
Tidligere medlem.
Et tidligere medlem kan anmode om optagelse igen, efter 3 x undervisning af Maja inden for et år, samt at have orienteret sig på den opdaterede kontrakt for medlemskab i Erfarings Cirklen. Efter en ‘genoptagelses-samtale’ med Maja, hvor I sammen drøfter det fremtidige år, ligesom de aktive medlemmer gør det en gang årligt, kan et tidligere medlem træde ind i cirklen igen.

Orlov
Ved særlige omstændigheder kan et medlem søge om orlov i et år. Det kan fx være i forbindelse med familieforøgelse, længere udlandsrejse, eller alvorlig sygdom.
Efter et års orlov, kan du igen træde ind i cirklen, efter en samtale med Maja.
Kommer du ikke tilbage igen efter et års orlov, træder du automatisk ud af ErfaringsCirklen.

Det praktiske
Priser.
Årsmedlemsskab er 950,- som betales i oktober.
Beløbet inkluderer: Deltagelsen på Sommertræf, Nytårskur, hele året på i Facebookgruppen, samt ‘Medlems Samtalen’
Beløbet refunderes ikke, hvis du vælger at træder ud, eller holde orlov, inden året er omme.

Betaling
– Bemærk kun for dem som opfylder adgangskravene beskrevet herover.
Klik her for betalingslink.

Datoer 2023
Nytårstræf fredag den 13. Januar
Sensommertræf 7,8 September